História


Vznik firmy


Spoločnosť vznikla zápisom do Obchodného registra Okresného súdu Trnava dňa 01/08/2008.

Informácie o spoločnosti


Spoločnosť vystupuje pod obchodným menom GIT, s.r.o. a sídlom spoločnosti je Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové, kde je zároveň aj prevádzka spoločnosti.

Zameranie spoločnosti


Firma GIT, s.r.o. sa zaoberá realizáciou a servisom všetkých druhov striech, výstavbou drevodomov, výrobou a montážou klampiarskych prvkov, výrobou a montážou altánkov a pergol. Taktiež sa zaoberá predajom stavebného materiálu a stavebného reziva a poradenskou činnosťou.

Pri založení spoločnosti mala firma stanovené ciele používať kvalitné materiály, rokmi overené na stavbách doma i v zahraničí. Firma chce ponúknuť spoľahlivé funkčné kvalitné strechy, životnosti až 80 rokov, ktoré dajú pocit istoty a pokoja, a z toho dôvodu firma stavila na spoľahlivých a profesionálnych odborníkov, ktorí garantujú profesionálne vykonávanie prác, podľa najnovších technologických postupov s použitím najmodernejších materiálov.

Realizačné práce na šikmých a plochých strechách rodinných domov, bytových domov ale aj väčších priemyselných objektov sa stali nosnou časťou poskytovaných služieb spoločnosti. Vzhľadom na záujem klientov firma po dvoch rokoch otvorila divíziu výroby výrobkov z dreva a iných podporných služieb.

Táto doplnková divízia je dôležitým prvkom portfólia nášho podnikania. Rastúci záujem o tieto výrobky firmu zviditeľňuje a vhodne dopĺňa klientov, u ktorých boli realizované stavebné práce na ich domoch. Firma sa rozhodla na základe doterajších úspechov doplniť svoje podnikanie a rozšíriť o divíziu montované drevodomy.

Spoločnosť rozvinula svoje pôsobenie aj do oblasti energií. Ponúka montáž fotovoltaiky, slnečné kolektory, a servis termovíznou kamerou

V prvom štvrťroku 2013 firma prešla optimalizáciou so zameraním na posilnenie rastu, zvýšenie efektívnosti ďalším cieľom budúcej diverzifikácie.

Cieľom našej spoločnosti je neustály rast firmy a jej dlhodobý rozvoj so zámerom získania rozhodujúceho podielu na trhu, na ktorom firma pôsobí.

Dlhodobým a stabilným zámerom je geografická diverzifikácia smerovaná mimo regiónu západného Slovenska. Súčasťou dlhodobej stratégie je i ďalšia produktová diverzifikácia zameraná na výrobu montovaných drevodomov, ktorá je ďalším pilierom nášho podnikania.


Novinky


Domy sa nachádzajú v obci Borovce, približne 7 km od Piešťan. Zabezpečíme Vám kompletný hypotekárny servis vo vybraných bankách na Slovensku a dojednáme Vám individuálny prístup a podmienky.
viac informácií

Kontakt


Piešťanská cesta 412/48, Vrbové
0918 859 384
git@git.sk