Novinky

Získali sme certifikáty od spoločnosti QSCert

Od mája 2015 máme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že sme zaviedli a používame:
- systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008.
- systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004.
- systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy BS OHSAS 18001:2007.
všetky v oblasti Uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Novinky


V oblasti uskutočňovania stavieb a ich zmien sme získali tri certifikáty, ktoré potvrdzujú, že sme zaviedli a používame systémy podľa ISO noriem. viac informácií

Kontakt


Piešťanská cesta 412/48, Vrbové
0918 859 384
git@git.sk