Strechy

Strecha chráni stavbu od nepriazne počasia a aj ten najkomfortnejšie vybavený dom sa bez kvalitnej strechy zmení na neobývateľnú nehnuteľnosť.

Existuje niekoľko druhov striech, každá pristane inému domu. Ak si neviete vybrať, my vám poradíme a strechu vám postavíme tak, aby bola funkčná a vydržala čo najdlhšie.

Šikmé strechy

Sedlová - v našich podmienkach historicky najbežnejší typ strechy. Má dve strešné roviny, priamočiary hrebeň, dva odkvapy a dva štíty.

Valbová - od sedlovej sa líši tak, že namiesto štítov má šikmú strešnú rovinu. Odkvapy sú v rovnakej výške ako odkvapy sedlovej strechy. Používa sa u samostatne stojacich domov s obdĺžnikovým pôdorysom. Ak sú odkvapy umiestnené vyššie ako u sedlovej strechy, ide o polvalbovú strechu.

Manzardová – je taktiež variantom sedlovej strechy. Líši sa tak, že každá jej polovica medzi hrebeňom a odkvapom sa skladá z dvoch rovín, ktoré majú odlišný sklon. Pod nimi je obytné podkrovie – čiže manzarda.

Môže byť aj falošná manzardová strecha – keď sa pod sedlovou strechou obloží rovnakou krytinou aj zvislá stena horného (najvyššieho) podlažia.

Pultová - má len jednu strešnú rovinu s hrebeňom a odkvapom a tri štíty (dva bočné a jeden pod hrebeňom). Používa sa často na stavbách umiestnených na hranici pozemku, rôzne prístavky, no aj v ekologickej architektúre využívajúcej solárne panely.

Stanová – ihlanová. Má najčastejšie štyri strešné roviny (môže byť aj viac), ktoré sa zbiehajú do jedného bodu (strešného vrcholu). Používa sa na samostatne stojacich budovách s približne štvorcovým pôdorysom.

Pílová – kedysi sa používala na továrenských halách či dielňach. Tvoria ju viaceré pultové či sedlové strechy za sebou, výhodou bola možnosť rozmiestniť svetlíky.

Ploché strechy

Využívajú sa v súčasnosti najčastejšie ako takzvané vegetačné strechy (alebo tiež zelené strechy). To znamená strechy osadené rôznymi typmi rastlín, zasadených v tenkej vrstve substrátu (zeminy) alebo v pestovateľských rohožiach (ľahšie riešenie).

Prečo mať zelenú strechu?

Má dlhú životnosť, ak je tak navrhnutá, nevyžaduje žiadnu väčšiu starostlivosť, odstraňujete len nežiadúce nálety.

Zachytáva prach, tlmí hluk z okolia, zadržiava dažďovú vodu a teda ochladzuje a zvlhčuje okolie, odľahčuje kanalizáciu. Dobre izoluje - vyrovnáva výkyvy teplôt, chráni budovu proti prehrievaniu.

Nie je však vhodná na každý dom, vyžaduje odolnejšiu konštrukciu budovy. Zelenú strechu môžete mať aj na šikmej streche (do určitého sklonu). Je to však konštrukčne náročné a teda aj podstatne drahšie.

Intenzívna zelená strecha - má závlahu, používa sa hnojenie, o rastliny sa treba pravidelne starať, ako keby ste mali na streche záhon.

Extenzívna zelená strecha - využíva iba také rastliny, ktoré vydržia drsné podmienky bez zásahu človeka (napríklad rozchodníky).

Plochá strecha s opačným poradím vrstiev
Ide o druh plochej strechy, ktorá sa však veľmi nepreslávila. Podstata je v tom, že hydroizolačná vrstva je na konštrukcii a tepelná izolácia je navrchu. Výhoda je v tom, že chráni hydroizolačnú vrstvu pred mechanickým poškodením, UV žiarením. Nevýhoda v tom, že tepelná izolácia je vystavovaná vode, čiže sa ochladzuje a neizoluje tak, ako by mala.

Ďalšou nevýhodou je komplikovanejšia oprava hydroizolačnej vrstvy. Je nutné odstrániť tepelnú izoláciu v okolí miesta, kde treba servis vykonať, čo v mnohých prípadoch nie je tak jednoduché a je to finančne náročné.

Novinky


Domy sa nachádzajú v obci Borovce, približne 7 km od Piešťan. Zabezpečíme Vám kompletný hypotekárny servis vo vybraných bankách na Slovensku a dojednáme Vám individuálny prístup a podmienky.
viac informácií

Kontakt


Piešťanská cesta 412/48, Vrbové
0918 859 384
git@git.sk